Entwicklung

Od zamisli do končnega izdelka
Računalniško podprto oblikovanje (CAD)
Razvoj novih izdelkov je pomemben zaradi povpraševanja in sprememb na trgu ter posebnih želja strank. Prvi korak do novega izdelka so želje stranke, o katerih se posvetuje z našimi zaposlenimi. Razvoj zamisli nato vodi do vizualizacije izdelka in prvih grafičnih risb in skic. Ročno izdelane skice in osnutke dopolnijo programi za računalniško podprto načrtovanje, s katerimi nato oblikujemo virtualne tridimenzionalne modele, ki jih lahko elektronsko predstavimo stranki. Te modele nato medsebojno uskladimo in jim dodamo fizične značilnosti.


Naslednji korak do razvoja izdelka je tehnična risba. Na osnovi modela ustvarijo naši razvijalci vizualizacije in prikaz sestavnih delov, zapišejo navodila za montažo in sestavljanje ter izdelajo predstavitve in animacije. Izdelek z opisom projekta prestavimo stranki, ki preveri mere, funkcije in obliko izdelka in se odloči, ali izdelek ustreza njegovim predstavam. Po željah stranke lahko izdelek še prilagodimo, nato pa izdelamo vzorec.

1. CAD-Risanje

entwicklung_cad-zeichnung

2. 3D-Vizualizacija

3. Končni Izdelek

entwicklung_3D-Visualisierung
entwicklung_fertiges-produkt

Izdelava prototipov
Pri t. i. digitalni izdelavi prototipov računalniško izdelamo analizo funkcije, simulacijo gibanja in preverjanje montaže. Na osnovi virtualnih računalniških modelov nato izdelamo prve prave modele iz umetne mase s pomočjo postopka Rapid Prototyping, ki je hitra izdelava vzorca. Pri tem postopku posebni stroji neposredno izdelajo in obdelajo tridimenzionalen model. Če prototip ustreza željam stranke, ta odobri serijsko izdelavo, pot do novega izdelka pa je zaključena.
Close menu
Na vrh strani