Splošna izjava o varovanju osebnih podatkov v skladu s 13., 14. in 21. členom Splošne uredbe GDPR

Upravljavci

Odgovornost za pridobivanje podatkov in njihovo obdelavo nosi VKF Renzel d.o.o.

 

Prostovoljne navedbe

Pridobivamo le podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodbe.

Določene podatke lahko predložite prostovoljno. Neposredovanje teh podatkov nima nobenih negativnih posledic. Vendar pa lahko to v posameznih primerih oteži oz. podaljša nadaljnjo komunikacijo.

 

Obdelovanje podatkov za namene izvajanja pogodbe

Pridobljene podatke obdelujemo v skladu s točko b 1. odstavka 6. lena GDPR za namene izvajanja pogodbe. To zajema tudi s tem povezano podporo strankam.

Po potrebi bomo osebne podatke posredovali podjetjem znotraj koncerna Heinz Renzel Holding GmbH, h kateremu spada tudi VKF Renzel d.o.o., in podjetjem, ki so vključena v izvedbo te pogodbe, kot npr. kreditnim institucijam za namene izvajanja plačil, dobaviteljem in dostavljavcem.

Podatke, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje pogodbe, shranjujemo kot osnovne podatke v sistem Business-Partner in jih lahko na vašo željo kadarkoli izbrišemo. Podatkov ne bomo izbrisali, če po izteku pogodbe obstajajo še neporavnane obveznosti, ki jih je treba izterjati. V primeru, da je obdobje hrambe zakonsko določeno, bomo arhiviranje podatkov omejili na to določeno obdobje.

 

Obdelovanje podatkov za zaščito zakonitih interesov

V posameznih primerih vaše osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja revizijskih ukrepov in ukrepov za zagotavljanje varnosti. Vaše osebne podatke tako v tem kontekstu obdelujemo deloma za optimizacijo procesov znotraj podjetja. Možno je, da bodo tudi zunanje tretje osebe imele dostop do vaših osebnih podatkov.

Obdelavo podatkov izvršujemo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR z namenom zagotavljanja zakonitosti obdelave podatkov oz. izvedenih procesov znotraj VKF Renzel d.o.o.

 

Obdelovanje podatkov na podlagi privolitve

Če ste nam telefonsko ali prek elektronske pošte dali privolitev, da vas lahko obveščamo o izdelkih in storitvah koncerna Heinz Renzel Holding GmbH, bomo vaše podatke na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR ustrezno obdelali. Privolitev lahko kadarkoli prekličete, brez da bi to vplivalo na zakonitost obdelovanja podatkov, ki se je izvajala do preklica. Če privolitev prekličete, bomo ustrezno prilagodili obdelavo podatkov.

 

Obdelovanje podatkov za namene neposrednega trženja

Vaše podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, predvsem za pošiljanje naših reklamnih sporočil na vaš elektronski naslov ter deloma tudi po pošti. Obdelavo podatkov izvršujemo v skladu s točko f 1. odstavka 6. člena GDPR in z namenom, da vas obveščamo o novih izdelkih in storitvah. Vsaka stranka ima pravico do ugovora in po njegovi vložitvi se obdelava podatkov za namene neposrednega trženja prekine. Če so bili podatki shranjeni le za namene neposrednega trženja, bodo po podani zahtevi izbrisani.

 

Prejemniki podatkov

Vaše podatke posredujemo tretjim osebam le (npr. kreditnim institucijam za namene izvajanja plačil, odvetnikom za izpolnitev neporavnanih obveznosti, izbranim ponudnikom tiskarskih storitev, dostavljavcem pošte za dostavo vaših naročil), če imamo pooblastilo za posredovanje v skladu z varovanjem osebnih podatkov (npr. po načelih zgoraj omenjenih pravnih predpisov).

Vaše podatke lahko poleg tega posredujemo zunanjim tretjim ponudnikom storitev (npr. ponudnikom IT-storitev, podjetjem za uničevanje ali arhiviranje podatkov, ponudnikom tiskarskih storitev), ki nas pri obdelovanju podatkov v okviru obdelave določenega naročila podpirajo strogo v skladu s smernicami.

Če vaše podatke v okviru obdelave naročila posredujemo ponudnikom storitev v tujini, jamčijo o zakonitosti posredovanja podatkov ustrezne pogodbe o obdelavi naročil in po potrebi standardne pogodbe Evropske unije v skladu s točko c 1. odstavka 6. člena GDPR, ki smo jih sklenili z obdelovalci.

Vaših osebnih podatkov ne bomo niti prodali tretjim osebam niti jih ne bomo na drugačen način tržili.

 

Ravnanje s podatki, ki niso neposredno pridobljeni od posameznika

Poleg zgoraj navedenih vrst obdelave podatkov obdelujemo tudi kontaktne podatke, ki jih nismo pridobili neposredno od posameznika, in jih v tem primeru shranjujemo k obstoječim nizom podatkov.

To vključuje: VKF Renzel d.o.o. deloma kupi nize podatkov od različnih ponudnikov, jih shrani v svoje sisteme in jih nato uporablja za oglaševanje v zakonsko določenem okviru. V to pa niso vključeni osebni podatki, temveč le naslovi podjetij.

Poleg tega se lahko zgodi, da bo stranka želela, da na vaš dom dostavimo blago in bo ob oddaji naročila navedla vaš naslov oz. druge osebne podatke, ki jih obdelamo v okviru tiskarskih storitev. Te podatke obdelujemo z namenom, da lahko izpeljemo naročilo. Prav tako je mogoče, da bomo vaše podatke uporabili za pošiljanje računov, naslovljenih na vas.

 

Kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov

VKF Renzel GmbH
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

Na spletni strani https://www.vkf-renzel.si/content/varstvo-podatkov/ najdete izjavo o varstvu podatkov, ki poleg splošnih obvestil o varstvu podatkov vsebuje še posebna obvestila v zvezi z varovanjem podatkov v naši spletni trgovini.

 

HObvestilo o pravici do ugovora v skladu z 21. členom GDPR

Če so bili podatki pridobljeni na podlagi točke F 1. odstavka 6. člena (zbiranje podatkov za zaščito zakonitih interesov), lahko iz razlogov, ki so razvidni iz vašega posebnega položaja, kadarkoli uveljavite pravico do ugovora. Osebnih podatkov potem več ne bomo obdelovali, razen če obstajajo nujni legitimni razlogi za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali pa obdelava služi za uveljavljanje, opravljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Prosimo, da nam ugovor pošljete na: info@vkf-renzel.si.

 

Obvestilo o pravici do ugovora v zvezi z neposrednim trženjem

Vaše podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja. Imate pravico do ugovora zoper obdelavo in po njegovi vložitvi se obdelava podatkov za namene neposrednega trženja prekine. Prosimo, da nam ugovor pošljete na: info@vkf-renzel.si.

 

Pravice posameznikov

Posameznik ima pravico, da mu upravljavec zagotovi informacije o pridobljenih osebnih podatkih, ki se nanj nanašajo, ter da popravi nepravilne podatke ali jih izbriše, če se pojavi eden od razlogov, zapisanih v 17. členu GDPR, kot npr. če podatkov več ne potrebuje za prvotne namene. Poleg tega ima posameznik pravico do omejitve obdelave, če se pojavi eden od pogojev, omenjenih v 18. členu GDPR, in pa pravico do prenosljivosti podatkov glede na določila 20. člena GDPR. Če so bili podatki pridobljeni na podlagi točke e 1. odstavka 6. člena (zbiranje podatkov za izpolnjevanje nalog pristojnih organov oz. za zaščito javnih interesov ) ali na podlagi točke f (zbiranje podatkov za zaščito zakonitih interesov), lahko posameznik iz razlogov, ki so razvidni iz njegovega posebnega položaja, kadarkoli uveljavi pravico do ugovora. Osebnih podatkov potem več ne bomo obdelovali, razen če obstajajo nujni legitimni razlogi za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali pa obdelava služi za uveljavljanje, opravljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Vsak posameznik ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če meni, da obdelava podatkov, ki ga zadevajo, krši pravna določila o varovanju podatkov. Pravico do vložitve pritožbe lahko uveljavi zlasti pri nadzornem organu v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve.

 

Close menu
Na vrh strani