Trajnostni razvoj

Okolju prijazno / trajnostno


Diskusije na temo trajnostnega razvoja prinašajo s seboj nekaj negotovosti in pomislekov. Ker tudi mi predelujemo umetne mase, smo imeli pomisleke kako reagirati v tej situaciji. Pri nas že nekaj časa uporabljamo alternativne materiale.
 
Že v letu 2011 smo kot prvi proizvajalec predstavili letvice za cene in PLA. V Avstriji ponujamo v izboru naših izdelkov že več kot 6 let tudi izdelke z oznako "Bio-Logic", ki so narejeni iz umetnih mas pridobljenih iz naravnih snovi. Kljub temu, da je povpraševanje zaenkrat še majhno, ostajamo zvesti tej temi, ter se trudimo razširiti izbor ekološko prijaznih izdelkov.
 

1. Izdelki

Da bi vam zagotovili boljši pregled, smo za vas vpeljali označevanje izdelkov, katerega želimo predstaviti v nadaljevanju:
rena

Renzel Nature

Izdelki s to oznako so narejeni pretežno iz naravnih, obnovljivih virov. Na ta način so nadomeščene neobnovljive surovine. Zraven klasičnih materialov kot sta les ali papir, neprestano iščemo tudi nove, alternativne materiale.
recycled

Reciklirani materiali

Izdelki s to oznako so narejeni iz odpadnih materialov ali starih, rabljenih izdelkov, ki se reciklirajo. VKF Renzel neprestano preglejuje možnosti uporabe recikliranih materilov. Na ta način se ohranjajo naravni viri, ter se zapre cikel uporabe materialov.
naturbelassen

Naravna predstavitev

Izdelki s to oznako pomagajo zmanjševati količino embalaže za pakiranje. Na ta način se zmanjša količina odpada, brez da se pri tem odpove primerni predstavitvi izdelka kupcu. Potrošniku s tem omogočite nakup v skladu z njegovimi potrebami.
 
Odkrijte naše trajnostne izdelke za pospeševanje prodaje


 

2. Izdelava

  • skrbno načrtovanje delovnih procesov zmanjša ekološki odtis
  • uporaba naravnih virov kot sta koruzni škrob in les, ter materialov z možnostjo recikaže, zagotavlja okolju prijazno odstranjevanje odpadkov
  • s premišljeno uporabo surovin, se popolnoma izključi izpuste strupenih plinov ali škodljive stranske produkte
  • sestava največjih možnih enot pakiranja zmanjša količino emisij in prihrani materiale za pakiranje
 
 

3. Stranski produkti in odstranjevanje odpadkov

  • razvrščanje in ločevanje stranskih produktov podpira ločevanje certificiranih podjetij za predelavo odpadkov
  • pridobivanje energije z gorljivimi stranskimi produkti
 

4. Umik umetnih mas iz obtoka

icon_ruecknahme_von_rohstoffen
  • vračilo prodanih umetnih mas
  • za enostaven potek postopka in enostavno vračilo v reciklažni obtok, morajo umetne mase biti sortirane, naprej napovedane in dobavljene kot celota
  • vračilo drugih materialov ni možno

5. Kodeks ravnanja (Code of Conduct) podjetja VKF Renzel


Kodeks ravnanja je obvezujoč za vse zaposlene in dobavitelje podjetja VKF Renzel in temelji na principih "Globalnega dogovora Združenih narodov". Združuje pogoj po vzdrževanju prava in zakonov z našimi zahtevami po etičnem ravnanju. Predstavlja zahtevo do sebe, hkrati pa obljubo zunanjemu svetu.

Prenesite kot PDF »
Close menu
Na vrh strani