Pospeševanje prodajePodročje pospeševanja prodaje zajema vse ukrepe, ki naj bi povišali prodajo določenih izdelkov. Je sredstvo komunikacijske politike in ponuja širok nabor ukrepov. Pospeševanje prodaje pogosto delimo na ukrepe, ki so usmerjeni v trgovanje, osebje ali povpraševanje.

 
Med ukrepe, ki so usmerjeni v trgovanje, spadajo na primer sestanki s posredniki, sejmi, razstave in podobe prireditve, pri katerih je v ospredju komunikacija med proizvajalci in trgovci oz. preprodajalci. Pospeševanje prodaje je podobno zastavljeno tudi pri ukrepih, ki so usmerjeni v osebje, saj je pri teh v središču prodajalec. K tem ukrepom spadajo šolanja prodajnega osebja s strani proizvajalca, tekmovanja v trgovanju ter uvedba sistema bonusov oz. premij, ki naj bi zelo zavzetim in uspešnim prodajalcem ponujal prednosti.

 
Sem spadajo še ukrepi za pospeševanje prodaje, ki se obračajo neposredno na stranke. Primeri za to so delitev vzorcev proizvodov, časovno omejene posebne cene, boni, ki jih deli proizvajalec, ter predstavitve blaga oz. funkcij na prodajnem mestu.
Close menu

View products
Na vrh strani