Arenski princip


Pri arenskem principu gre za vrsto uporabe na področju vizualnega trgovanja v prodaji na drobno. V prvi vrsti se ta princip nanaša na postavitev in predstavitev blaga, pri čemer je višina posameznih prodajnih polic ključnega pomena. Z arenskim principom naj bi strankam omogočili, da dobijo pregled nad celotno prodajalno že ob vstopu vanjo.

 
Da arenski princip lahko deluje, morajo biti prodajne police, ki se nahajajo pri vhodu in v njegovi neposredni bližini, nižje kot vse nadaljnje. Ta koncept se nadaljuje do nosilcev blaga na zadnjih stenah prodajalne, ki so najvišji. Višina prodajnih polic se torej povečuje od zunanjosti v notranjost, s čimer postane "arenski efekt" učinkovit. Tudi izdelki, ki so bolj oddaljeni od položaja stranke, se lahko znajdejo v njenem vidnem polju in vzbudijo njeno zanimanje.

Close menu

View products
Na vrh strani