Sitotisk


Sitotisk je posebna vrsta tiska, saj se barva za tiskanje na material ne prenese z žigom ali tiskarsko ploščo, temveč s šablono. Tiskalnik jo izdela iz sita, ki je napeto v okvirju. To mora biti vsaj tako veliko kot končna tiskovina, lahko pa je tudi večje. Vse dele, ki se naj ne bi obarvali, na situ obdelamo s posebno prekrivno barvo. S sitotiskom tako lahko poleg pravokotnih tiskovin izdelamo tudi poljubne oblike.

 
Pri postopku tiskanja najprej pritrdimo sito čez material za tiskanje. Nato tiskalnik vliva barvo na sito, ki jo za tem rakel potisne po celi površini. Sitotisk zaradi tega načina dela ne postavlja veliko omejitev glede barve in materiala za tiskanje. Oboje lahko v veliki meri izberemo tako, da se rezultat odlikuje z optimalno kakovostjo tiska in obstojnostjo. Barva za tiskanje le ne sme biti preveč redka, da ne steče sama skozi sito.

Close menu

View products
Na vrh strani