Marketing na prodajnem mestu


Pri marketingu na prodajnem mestu gre za ukrepe za pospeševanje prodaje, ki jih izvajamo neposredno na prodajnem mestu, kjer je stranka v stiku z blagom in se odloči za nakup. Ker se za večino nakupov odločimo na prodajnem mestu, se marketingu na prodajnem mestu znotraj pospeševanja prodaje pripisuje velik pomen.

 
Tipičen in zelo razširjen primer marketinga na prodajnem mestu je predvajanje oglasnih posnetkov in posnetkov o izdelkih. Pri tem so zasloni postavljeni v neposredni bližini izdelka, na njih pa se predvajajo posnetki za pospeševanje prodaje, v katerih so strankam predstavljene lastnosti in prednosti izdelka, ter primeri uporabe.

 
Ostala pomembna oglasna sredstva so posterji, displeji, table in viseči panoji, ki naj bi optično opozarjali na prisotnost in prednosti izdelka. Poleg tega je tudi ureditev celotnega prodajalnega mesta pomemben dejavnik za uspešen marketing na prodajnem mestu. Poleg optične ureditve je na primer pomembno tudi označevanje s ceno, razporeditev nakupovalnih poti in pozicioniranje izdelka. Zadnje lahko predvsem pri posebnih izdelkih (npr. "me-too izdelkih") vodi do spontanih nakupov.

Close menu
Na vrh strani